Forside    Produkter    Support    Webmail    Kontakt   Supporttelefon: 91 560 600  

 

 


 


 

   Emne:   Database forbindelser samt dato

Her findes eksempler på asp scripts til at komme i gang med.

Kald af dato

Vi kan fortælle serveren at, vi vil arbejde med dansk format.
Det kan gøres således i toppen af scriptet.

<%SetLocale(1030)%>

Lad os kalde nogle dato eksempler, som kan puttes direkte ind i din website.

Vis dato.: <%=FormatDateTime(Date, 1)%> <br>
Vis tid....: <%=FormatDateTime(Time, 3)%><br>

Databaseforbindelse

Forbind din site med en access database.

<%
Set Conn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
strDSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("db/database.mdb")
Conn.Open strDSN
%>

Eller du kan vælge at skrive hele stien fra servren til din database.

<%
Set Conn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
strDSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=D:\www\test.dk\db\database.mdb"
Conn.Open strDSN
%>

Hvis du ikke kender stien til din database, kan du kalde en servervariabel som viser
hele stien til den website du bruger.

<%
Request.ServerVariables(30)
%>

Bruger du mysql database kan du bruge følgende kald.

<%
Set Conn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
strDSN = "DRIVER={MySQL};SERVER=mySQLServer;DATABASE=mySQLDB;UID=mySQLUid;PWD=mySQL_Pwd;"
Conn.Open strDSN
%>

Udtræk data fra access database.

Her er et eksempel på et udtræk fra en database, som hedder base.mdb og en databasenavn er
kaldet navne og vi trækker information ud af basen hvor telefon er = det ønskede sted.
 

<%
Set objConn = Server.CreateObject ("ADODB.Connection")
strConnect = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.Mappath("db/base.mdb")
Set rs = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")

objConn.Open strConnect

sql = "select * from navne where telefon = 11223344"

set rs = objconn.execute(sql)

while not rs.eof
%>

<tr><td class = "tekst" align = "right">Telefonnummer: </td><td class = "tekst"><%=rs("telefon")%>
</td>
</tr><tr><td class = "tekst" align = "right">Firma:</td><td class = "tekst"><%=rs("Firma")%>
</td>

<%
rs.movenext
wend
%>

Udtræk data fra Mysql database.

<%

dim Conn, strDSN
Set Conn = server.createobject("adodb.Connection") 
strDSN = "driver={MySql};server=dit-domæne.dk;database=din-database;uid=dit-login;pwd=dit-password;" 
Conn.connectionstring = strDSN 
Conn.open

'Opret recordset-objekt
dim rs
set rs = server.createobject("adodb.recordset")

'Opret SQL-sætning
dim sql
sql = "select telefon from navne where id=1;"

'Åben recordset
rs.open sql,Conn

'Udskriv data
do until rs.eof
response.write rs.fields("telefon") & "<br>"
rs.movenext
loop

'Oprydning
rs.close
set rs = Nothing
Conn.close
set Conn = Nothing

%>

 

   


 

 

 

© Team Nethosting ApS