Forside    Produkter    Support    Webmail    Kontakt   Supporttelefon: 91 560 600  

 

 
 

 

Administrering af Mail

Du kan benytte følgende E-mailadministrerende funktioner i Plesk:

 

 • Oprette, redigere eller slette E-mailbokse og opsætte individuelle mailbokskvoter.

 • Tillade/nægte mailbrugere adgang til kontrolpanelet.

 • At benytte adskillige mail aliaser til et enkelt mailnavn.

 • Opsætte omdirigering af mailadresser til et mailnavn med en anden E-mailadresse.

 • At gøre det muligt at få et mailnavn til at fungere som mailgruppe, brugt til at sende mail til forskellige E-mailadresser på samme tid.

 • At administrere medlemskab af mailgruppe for mailnavnet.

 • Opsætning af Autoresponder: Besvarer automatisk de E-mails, der bliver sendt til mailnavnet.

Administrering af Mailnavne

Når du opretter E-mailkonti til brugere, opretter du E-mailbokse, som vil være tilgængelig via POP3 eller IMAP protokoller. At oprette en mailboks er lige så nemt som at indskrive et navn eller et password. Klik på Mail ikonet på Domænets Administrationsside for at få adgang til Mailnavn administreringsfunktionerne:

Fra denne side kan du tillade/nægte mailservicen for domænet. For denne funktion skal du klikke på Tillade eller Nægte ikonet.

Du kan tillade brug af Webbaseret E-mail for domænet via webmail."domænenavn" og opsætte en besked vedr. sletning af mails eller en Catch-All E-mailadresser for ugyldige (ikke eksisterende) brugernavne. Disse ting bliver brugt til at administrere mail, der bliver modtaget af en mailadresse, der ikke eksisterer på domænet:

 1. Klik Preferences

 2. For at muliggøre mailsletning, skal du vælge Bounce afkrydsningsfeltet.

 3. For at benytte en Catch-All E-mailadresse, skal du vælge afkrydsningsfeltet for at modtage på adressen og indskrive en passende E-mailadresse.

 4. Markere eller afmarkere afkrydsningsfeltet for WebMail for at tillade eller nægte brugen af Webbaseret E-mail for domænet igennem webmail."domænenavn".

 5. Klik OK for at sende ændringerne.

For at oprette et nyt mailnavn, skal du gøre følgende:

 1. Klik Add New Mail Name. Oprettelsessiden for mailnavn vil herefter åbne:

 1. Indtast det ønskede navn i Mail Name feltet og skriv et password, som også skal benyttes til at få adgang til kontrolpanelet. 

 2. For at give mailbrugeren adgang til kontrolpanelet, skal du afkrydse Control Panel Access afkrydsningsfeltet og vælge Interface sprog og Skin fra Drop-Down menuen. Sæt kryds i afkrydsningsfeltet Allow Multiple Sessions for at tillade flere sessions under den samme mailbrugers Login.

 3. For at oprette en mailboks, skal du afkrydse Mailbox afkrydsningsfeltet og specificere den ønskede størrelse på mailboksen.

 4. Klik OK for at tilføje ændringerne.

Når mailnavnet er oprettet, vil det blive vist på Mail Names listen sammen med disse 5 ikoner:

 • viser tilladelse til at benytte kontrolpanelet,

 • står for mailboksen,

 • står for videresending/omdirigering af mail,

 • står for mailgruppe,

 • står for en mails Autoresponder.

Disse ikoner vises med gråt, når de ikke er aktive og i farver når de er aktive. For at redigere indstillinger på mailnavnskontoen, skal du vælge et mailnavn eller klikke på et ikon, der henviser til den service, som du ønsker at ændre.

For at sende en besked til en mailbruger, skal du klikke på Corresponding ikonet.

For at skifte over til at vise mail aliaserne for mailnavnet på listen, skal du klikke på Show Aliases knappen, for at gemme dem, skal du klikke på Hide Aliases knappen.

For at slette en eller flere mailnavne, skal du afkrydse afkrydsningsfelterne på mailnavnslisten, tilhørende det mailnavn, som du ønsker at fjerne og klik Remove Selected.

Aktivere Mail Servicer

Når du klikker på et mailnavn, vil du få adgang til mailnavnets Properties side, som giver tilladelse til at opsætte en række kombinationer af servicer for et mailnavn: Mail alias, Mailboks, Videresend/Omdirigering, Mailgruppe og Autoresponder.

 1. Klik på Mail ikonet på Domænets Administrationsside. Mailnavnssiden vises.

 2. Klik på det mailnavn, som du ønsker at redigere. Du vil herefter komme videre til Mailnavnets Properties side:

 1. For at opsætte eller konfigurere en mailservice for mailnavnet, skal du klikke på Corresponding ikonet i Tools gruppen eller vælge en genvej i Info gruppen.

  Mail Alias området viser de aliaser, der er oprettet for mailnavnet. For at tilføje et nyt alias, skal du klikke på Add New Mail Alias ikonet.

  For at redigere et alias, skal du klikke på dets titel. For at slette et alias, skal du vælge det via dets afkrydsningsfelt og klikke Remove Selected.

  For at redigere mailnavnets Properties som f.eks. Interface sproget og Skin, ændre password, tillad op til flere sessions, skal du klikke på Preferences.

 2. For at ændre kvoten på mailboksen, klik på Mailboks.

 3. For at opsætte videresending og omdirigering af mail, klik på Redirect.

 4. For at muliggøre en mailgruppe service for mailnavnet og tilføje nye medlemmer til denne mailgruppe, klik på Mail Group.

 5. For at administrer medlemskab af mailgruppe, klik på Groups.

 6. For at administrere Autoresponder og vedhæftede filer på Autoresponder, klik på Autoresponders.

 7. For at administrere din mailboks via Webmail Interface, klik på Webmail.

 

Mailboks

Ved at benytte denne funktion, kan du tillade/nægte mailboksen og opsætte kvoter for mailboksen:

 1. På mailnavnets Properties side skal du klikke på Mailboks ikonet.

 2. For at tillade/nægte mailboksen, skal du vælge/fravælge ved Mailboksens afkrydsningsfelt.

 3. For at opsætte kvoter for mailboksen, skal du afkrydse feltet ved Default for at sætte grænsen for det maximale for det givne domæne eller vælge Enter size og skrive den kvote, som du ønsker i Kilobytes for mailboksen. Bemærk at afgrænsningen ikke nødvendigvis overstiger den automatiske indstillede størrelse for domænet.

 4. Klik Ok for at gemme dine ændringer.

Når mailboksen er tilføjet, vil ikonet for Mailboksen på mailnavnssiden blive vist i farver.

Benyttelse af videresending og omdirigering af mails

Du kan videresende eller omdirigere E-mail fra en mailboks til en anden E-mailadresse. Ved at oprette en E-mail omdirigering eller alias, vil beskeder sendt til en anden E-mailadresse blive videresendt uden afsenderen nødvendigvis kender den nye adresse. E-mails kan omdirigeres til adresser, der ligger udenfor domænet. Benyt denne omdirigeringsfunktion til at:

 • Videresende mails i en begrænset periode, hvis den person, der har mailboksen, ikke er til stede.

 • Sende mails til en ny mailboks, hvis mailboksbrugeren forlader firmaet.

 • Videresende mails til en ny konto, som med tiden vil overtage den gamle mailboks. F.eks. hvis en person skifter navn, men ikke har haft til til at informere andre om denne ændring endnu.

For at kunne gøre det muligt at omdirigere mails, skal du gøre følgende:

 1. På mailnavnets Properties side, skal du klikke på Redirect ikonet.

 2. Sæt kryds i afkrydsningsfeltet for Redirect og skriv den adresse, som du ønsker dine mails skal videresendes til i tekstboksen til højre.

 3. Klik OK.

Når funktionen er tilføjet, vil ikonet for Redirect på mailnavnssiden blive vist i farver.

Administrering af  Mailgrupper

En mailgruppe er en liste over forskellige E-mailkonti, som er grupperet under en E-mailadresse. Dette gør det muligt at sende en besked til adskillige modtagere på samme tid. F.eks. ønsker du at sende den samme besked til fem personer i den tekniske support afdeling, kan du oprette en "Support" E-mailgruppe, der indeholde de individuelle E-mailadresser på de fem personer, som du gerne vil sende en besked til. Når en person sender en besked til mailgruppen "Support", skal han/hun kun indtaste og sende en besked, som automatisk kopiers til alle fem individuelle personer. Afsenderen behøver ikke kende de enkeltes E-mailadresser, men kun mailgruppenavnet. Mailgrupper hjælper i sidste ende med at spare tid. 

For at oprette en mailgruppe for mailnavnet, skal du gøre følgende:

 1. På mailnavnets Properties side, skal du klikke på Mail Group ikonet.

 2. Før du kan oprette en mailgruppe, skal du tilføje mindst et mailgruppemedlem. Klik Add New Member.

 3. Skriv den ønskede eksterne E-mailadresse i E-mail indtastningsfeltet og/eller vælge en eller flere af de listede mailnavne, ved at afkrydse i afkrydsningsfelterne og klik OK.

BEMÆRK
Gruppemedlemmerne kan være en blanding af enten eksterne mailadresser (adresser der ikke tilhører domænet) eller konti der allerede eksisterer under domænet. 

 1. De valgte adresser for mailgruppens medlemmer, vil blive vist på mailnavnets Properties side.

 2. For at slette et eller flere gruppemedlemmer, skal du afkrydse i dennes/disses tilhørende afkrydsningsfelter og klik på Remove Selected.

Når funktionen er tilføjet, vil ikonet for Mail Group på mailnavnssiden blive vist i farver.

Ved at klikke på Groups knappen, vil du får adgang til Mail Groups Management siden.

Alle oprettede mailgrupper for domænet vises på denne side og to lister bliver vist: en liste over mailgrupper, hvor du pt. er abonnent, er vist på højre side og på venstre side er listen med alle tilgængelige mailgrupper vist.

 • Hvis du ønsker at abonnere på en ny mailgruppe, skal du vælge den ønskede gruppe fra listen over tilgængelige mailgrupper og klik Add>>.

 • Hvis du ønsker at opsige en mailgruppe, skal du vælge på listen til højre og klik <<Remove.

 • Klik Up Level for at vende tilbage til Mailnavnets Properties siden.

Administrering af Mail Autoresponder

En mails Autoresponder er en et automatisk svar, der bliver sendt ud fra et givent mailnavn, når denne E-mailadresse modtager en mail. En Autoresponder kan indeholde både tekst og en vedhæftet fil. Denne funktion bruges som oftest for personer, som er nødt til at sende en automatisk besked, fordi de er væk eller af en eller anden grund ikke kan tjekke deres mail i en periode. I Autoresponder administrations sektionen kan du Uploade og inkludere vedhæftede filer til dit Autorespond, tilføje Autoresponder funktionen for det givne mailnavn og få adgang til en liste med Autorespondere.

Opbevaring af vedhæftede filer

Til Autoresponder funktion har du mulighed for at inkludere vedhæftede filer. For at inkludere en fil, der skal kunne vælges i opsætningen af Autoresponderen for det givne mailnavn, skal du bruge Attacthment Files ikonet, som du finder på Autoresponderens Administrationsside. Opbevaringssiden for de vedhæftede filer åbner. Denne side giver dig mulighed for at Uploade og slette filer.

For at Uploade en fil, skal du udspecificere stien og filnavnet i File Name feltet og klikke Send File. Vedhæftningen vil herefter blive vist på opbevaringssiden.

Disse filer vil være tilgængelige for alle Autorespondere, der er opsat på det givne mailnavn. For at slette en eller flere filer, skal du afkrydse det felt, der er ud for den/de fil/filer, som du vil have slettet og klikke på Remove Selected knappen.

For at tilføje og opsætte en mail Autoresponder for det givne mailnavn, skal du gøre følgende:

 1. På mailnavnets Properties siden skal du klikke på Autoresponder ikonet. Autoresponder administrationssiden vil åbne.

 2. Klik på Add New Autoresponder. Autoresponder fremstillings-/redigeringssiden vil åbne.

 3. Indtast navnet i Autoresponder navnefeltet.

 4. Under Request tekstens indtastningsfelt kan du bestemme, om Autoresponderen skal reagere på specifik tekst eller sammensætning af karakterer/bogstaver i Subject (subjektlinien) eller i selve Body (indholdet) af den indkomne mail eller hvis den skal reagere på alle indkomne forespørgsler.  Indtast en sætning eller et sæt af karakterer/bogstaver i Request tekstens indtastningsfelt og vælg det afkrydsningsfelt ud for enten in the subject eller in the body.

 5. For at opsætte Autoresponderen, så den reagerer på alle mails uanset mailens indhold, skal du afkrydse feltet for Always Respond (send altid svar).

 6. Du kan vælge  at bruge et specifikt subjekt i dine automatiske mails ved at bruge Answer with subject muligheden. Du kan vælge at besvare mailen og benytte det subjekt, som er i den modtagne mail, ved at afkrydse feltet Default Setting. Ønsker du at skrive noget bestemt i subjektlinien, skal du afkrydse feltet ved siden af boksen og skrive den ønskede tekst.

 7. I afsenderfeltet, kan du skrive en returadresse, som vil blive opsat i Autoresponder beskeden. Dette kan benyttes på meddelelser, som ikke skal sendes direkte tilbage til Autoresponderen, når en bruger benytter besvar funktionen i deres mailprogram.

 8. Du kan indskrive en tekst, som bliver inkluderet i Autoresponderen, via Reply with text feltet.

 9. Ved at benytte Add New Attachment knappen, kan du vedhæfte filer, som skal inkluderes i Autoresponderen. Disse filer skal Uploades til opbevaring på Mailnavnets Properties side. Vælg den Uploaded fil fra Attach files listen og benyt Add New Attatchment knappen for at vedhæfte filen i Autoresponderen. For at slette en vedhæftet fil, skal du afkrydse i afkrydsningsfeltet og klikke på Remove Selected.

 10. Du kan indstille hyppigheden mht. hvor ofte en Autoresponder svarer på den samme unikke adresse, efter du har modtaget op til flere mails fra adressen. I feltet Reply to the unique E-mailaddress not more than [ ] times a day (svar tilbage på unik E-mailadresse max [ ] pr. dag), kan du angive hvor mange gange Autoresponderen skal besvarer den samme E-mailadresse pr. dag. Den er automatisk sat til, at den max besvarer den samme unikke E-mailadresse 10 gange pr. dag.

 11. Du kan definere hvor mange unikke E-mailadresser, som Autoresponderen skal kunne huske. Indtast det ønskede antal i feltet Store up to. Denne hukommelse, giver systemet mulighed for at kontrollere hyppigheden af besvarelser. Ved ekstremt højt mail forbrug, kan du begrænse antallet af adressehukommelse i systemets database, for at beskytte den pågældende server mod overbelastning.

 12. For at specificere en E-mailadresse hvor alle indkomne forespørgsler er videresendt til, skal du skrive den nye E-mailadresse i Forward Request to E-mail feltet. E-mailforespørgsel der opfylder de betingelser, der er foretaget på denne side, vil blive videresendt til en alternativ E-mailadresse.

 13. Klik OK for at sende alle ændringerne.

 14. Klik på Enable knappen for at aktivere Autoresponder servicen.


Tilbage
 

 

 

© Jepponet Hosting 2004