Forside    Produkter    Support    Webmail    Kontakt   Supporttelefon: 91 560 600  

 

 
  

Administrering af Opbevaringssted for Domæne SSL Certifikat

Plesk giver dig mulighed for at uploade Secure Socket Layer (SSL) certifikater, generere en Certificate Signing Request (CSR) og/eller generere en Self-signed Certificate. Hvert certifikat repræsenterer et regelsæt, der bruges når man udveksler krypterede informationer mellem to computere. Certifikaterne giver en sikker kommunikation; dette er især vigtigt, når man har at gøre med e-handelstransaktioner og andre private overførlser. Kun autoriserede brugere kan få adgang og læse en krypteret data stream.

Note om Certifikater:

 • Du kan få fat i SSL certifikater fra forskellige leverandører. Vi anbefaler brugen af CSR muligheden i Plesk. Du kan også købe certifikatet igennem My.Plesk.com (MPC) website.

 • Hvis du bruger et andet SSL certifikat, der ikke er leveret af enten Thawte eller Verisign, kræver det en rootchain certifikat, der er kan identificere og bekræfte ægtheden af den autoritet, der har leveret dit SSL certifikat. 

 • Når du har opnået at få et SSL certifikat eller en del af et certifikat, kan du oploade det igennem Plesk ved at bruge de informationer, der er inkluderet i denne sektion.

VIGTIGT

Når du tilføjer et certifikat, bliver det ikke automatisk installeret på domænet eller fastsat på en IP adresse, det bliver kun tilføjet opbevaringsstedet for certifikatet. For at installere et certifikat på en virtual host, bedes du venligst kontakte din udbyder. 

Adgang til opbevaringsstedet for Domænets SSL Certifikat

For at få adgang til siden for opbevaring af domænets certifikat, skal du klikke på Certificates ikonet på domænets administrationsside. Siden for certifikatets opbevaringssted vil åbne og vise en liste over de certifikater, der er til rådighed:

De fire ikoner, der står før certifikatnavnet på listen, henviser til den nuværende del af et certifikat. Ikonet, der er vist i R kolonnen, henviser til at Certificate Signing forespørgselsdelen er en del af certifikatet, ikonet, der er vist i K kolonnen, henviser til den nøglefil (key), der er indeholdt i certifikatet, ikonet, der er vist i C kolonnen, henviser til  at SSL certifikatets tekstdel er til stede og ikonet, der er vist i A kolonnen, henviser til at CA certifikatet er til stede. Det nummer, der er vist i Used kolonnen, henviser til de IP adresser, som certifikatet er fastsat til.

Oploading af certifikat fil ved brug af nøglefil (private key)

Efter du har modtaget dit underskrevne SSL certifikat fra en certifikatudbyder, har du mulighed for at oploade det fra siden Opbevaring af Certifikater. Du skal først sikre dig, at certifikatet er gemt på din maskine eller dit netværk. Brug Browser knappen til at lokalisere certifikatet. Klik Send File. Det eksisterende certifikat med den rigtige nøglefil (private key) vil blive fundet og certifikatdelen vil blive tilføjet på opbevaringsstedet.

Ændring af certifikatnavn

For at ændre navnet på et certifikat, skal du gøre følgende:

 1. På siden for opbevaring af certifikater, skal du vælge et certifikat fra listen. Du vil herefter blive overført til SSL certifikat properties siden.

 2. Klik i certifikatets navnefelt og indtast det ønskede navn.

 3. Klik Set.

Overblik over anskaffede certifikater

Efter du har anskaffet dig dine certifikater, kan du igennem kontrolpanelet anvende View Certs funktionen for at få et overblik over dine SSL certifikater.

Download et certifikat til din maskine

For at downloade et certifikat til din maskine, skal du klikke på ikonet udfor for det ønskede certifikat. Vælg lokaliteten når du bliver spurgt, specificere filnavnet og klik Save for at gemme det.

Sletning af certifikat på opbevaringsstedet

For at slette et eller flere certifikater fra opbevaringsstedet (på certifikatets opbevaringsside) skal du afkrydse det felt for det certifikat, som du ønsker at slette og klikke på Remove Selected.

Tilføj et certifikat på opbevaringsstedet

For at tilføje et certifikat på opbevaringsstedet, skal du klikke på Add Certificate ikonet på domæne certifikatets opbevaringsside. Siden Oprettelse af SSL Certifikat vil nu blive åbnet. På denne side kan du generere self-signed certifikater, certificate-signing forespørgsler, anskaffe et SSL certifikat og tilføje dele af et certifikat til et allerede eksisterende certifikat. 

Generere et self-signed certifikat

For at generere et self-sign certifikat, skal du gøre følgende:

 1. Specificere certifikatets navn.

 2. Udvælgelse af Bits tillader dig at vælge niveauet af kryptering på dit SSL certifikat. Vælg et passende antal fra nedrulningsmenuen.

 3. Vælg land fra nedrulningsmenuen.

 4. Specificere stat eller provins lokalitet (by).

 5. Indtast organisationsnavn og afdeling i de tilhørende felter.

 6. Indtast det domænenavn, som du ønsker at generere et self-sign certifikat.

 7. Specificere E-mailadresse.

 8. Klik på Self-Singned tasten. Dit self-signed certifikat vil blive genereret med det samme og tilføjet på opbevaringsstedet.

Generere en Certificate Signing Forespørgsel

For at generere en certificate signing forespørgsel (CSR), skal du gøre følgende:

 1. Specificere certifikatets navn.

 2. Udvælgelse af Bits tillader dig at vælge niveauet af kryptering på dit SSL certifikat. Vælg et passende antal fra nedrulningsmenuen.

 3. Vælg land fra nedrulningsmenuen.

 4. Specificere stat eller provins lokalitet (by).

 5. Indtast organisationsnavn og afdeling i de tilhørende felter.

 6. Indtast det domænenavn, som du ønsker at generere en certificate signing forespørgsel.

 7. Specificere E-mailadresse.

 8. Klik på Request tasten. Din certificate signing forespørgsel vil blive genereret og tilføjet på opbevaringsstedet. Du vil få mulighed for at tilføje andre dele af certifikatet senere.

Anskaf et certifikat

For at anskaffe et nyt certifikat, skal du gøre følgende:

 1. Specificere certifikatets navn.

 2. Udvælgelse af Bits tillader dig at vælge niveauet af kryptering på dit SSL certifikat. Vælg et passende antal fra nedrulningsmenuen.

 3. Vælg land fra nedrulningsmenuen.

 4. Specificere stat eller provins lokalitet (by).

 5. Indtast det domænenavn, som du ønsker at anskaffe et SSL certifikat til.

 6. Indtast domæne ejerens E-mailadresse.

 7. Vælg Buy Cert tasten. Du vil nu blive ført igennem anskaffelsesproceduren skridt for skridt. Det er vigtigt, at alle de oplysninger du oplyser, er korrekte, da de vil blive brugt at til generere nøglefilen (private key).

Når du bruger Plesk til at anskaffe dit SSL certifikat, vil du modtage dit certifikat via E-mail fra den autoriserede certifikatudsteder. Følg de instrukser, der er i sektionen for oploading af certifikat med nøglefil (private key) for at oploade certifikatet til opbevaringsstedet.

Oploade dele af certifikat

Hvis du allerede har anskaffet et certifikat indeholdende nøglefil (private key) og dele af certifikat (og måske et CA certifikat), skal du gøre følgende for at oploade det:

 1. På certifikatets opbevaringsside skal du klikke på Add Certificate ikonet. Du vil nu blive videreført til SSL certifikat oprettelsesside.

 2. På sidens sektion vedr. Oploade certifikatfiler, skal du bruge Browser knappen for at lokalisere den rigtige certifikatfil eller en ønsket certifikat del.

BEMÆRK

Dit certifikat kan indeholde en eller flere filer, du er derfor muligvis nødt til at oploade certifikatet i dele eller som en enkel fil ved at vælge det i forskellige felter (Plesk vil genkende certifikatdelene og oploade dem rigtig).

 1. Klik Send File. Dette vil oploade dine certifikatdele til opbevaringsstedet.

Du kan oploade et eksisterende certifikat på to måder:

 1. Vælg filen fra det lokale netværk og klik Send File (gælder kun .TXT filer).

 2. Indtast eller kopier certifikatteksten og nøglefilen (private key) i tekst felterne og klik Send Text.

Oploade et CA certifikat

For certifikater der er anskaffet igennem andre autoriteter end Verisign eller Thawte, vil du modtage, hvad man typisk kalder et CA certifikat eller et rootchain certifikat. CA certifikatet bruges til at identificere og autorisere certifikatet fra den autoritet, der har udgivet dit SSL certifikat. For at oploade dit CD Certifikat, skal du gøre følgende:

 1. På certifikatets opbevaringsside skal du vælge certifikatet fra listen. Du vil herefter blive videreført til SSL Certifikatets properties siden.

 2. Brug Browser knappen, der er i sektionen vedr. oploading af certifikater, for at lokalisere den rigtige CA Certifikat fil.

 3. Klik Send File. Dette vil oploade dit CA Certifikat til opbevaringsstedet.

Du kan oploade et eksisterende certifikat på to måder:

 1. Vælg en fil fra det lokale netværk og klik Send File (kun .TXT filer).

 2. Indtast eller kopier CA Certifikatets tekst i tekstfeltet og klik på Send Text knappen.

Generere en CSR v.h.a. en eksisterende nøglefil (private key)

Det kan forekomme, at du har et certifikat på opbevaringsstedet, som kun indeholder nøglefilen (private key) og de andre dele er forsvundet af en eller anden grund. For at generere en ny Certificate Signing forespørgsel ved brug af en eksisterende nøglefil (private key), skal du gøre følgende:

 1. På certifikatets opbevaringsside skal du vælge det certifikat fra listen, der kun indeholder nøglefil (private key) delen. Du vil efterfølgende blive videreført til SSL Certifikaest Properties siden.

 2. Klik Request.

Fjern en del af et certifikat

Når du har oploaded en del af et CA Certifikat (rootchain certifikat), har du mulighed for at slette det. For at gøre det, skal du gøre følgende:

 1. På Certifikatets opbevaringsside, skal du vælge certifikatet fra listen. Du vil herefter blive videreført til SSL Certifikates Properties siden.

 2. Klik på Remove knappen, der findes ved siden af CA certifikatfeltet.Tilbage
 

 

 

© Jepponet Hosting 2004