Forside    Produkter    Support    Webmail    Kontakt   Supporttelefon: 91 560 600  

 

 
 

 

Administrering af Beskyttede Mapper

Denne funktion er aktiv, hvis Virtual Hosting er blevet konfigureret på domænet. Den opretter og muliggør Passwordbeskyttede Mapper, hvor de sikrede dokumenter befinder sig i det Virtuelle Domæne. Det er muligt at oprette mapper igennem en standard Virtual Host, hvor der gives adgang via http protokol eller hvis ønsket for domænet igennem en SSL Virtual Host, hvor der gives adgang via https protokol.

For at få adgang til de Beskyttede Mappers Administrationsfunktioner, skal du bruge Directories ikonet på Domænets Administrationsside. Siden vil blive åbnet og viser en liste over alle Beskyttede Mapper for domænet:

Hver mappe vises sammen med ikoner, der viser hvilke Virtuelle Host typer (SSL eller non-SSL), som mappen befinder sig i: viser non-SSL; viser SSL.

BEMÆRK

Vi anbefaler på det kraftigste, at du opretter og ændrer de beskyttede mapper igennem Plesk og IKKE igennem FTP programmet. Det er ikke sikkert, at Plesk kan genkende de manuelle ændringer.

Oprettelse af Beskyttede Mapper

For at oprette Beskyttede Mapper, skal du gøre følgende:

 1. Klik Add New Directory. Dette bringer dig videre til Protected Directory Creation siden:

 2. Skriv navnet på den beskyttede mappe, som du ønsker at oprette i Directory name feltet.

 3. For mappens placering kan du vælge enten Non-SSL, SSL beskyttet mappe eller dem begge. Brug afkrydsningsfeltet for at vælge.

 4. Klik i Header Text feltet og skriv titlen på mappen. Når en bruger forsøger at få adgang til en beskyttet mappe, vil teksten i denne boks blive vist som det område, de går ind på.

 5. Klik Ok for at færdiggøre oprettelsen. Du vil herefter blive videreført til listen over brugerens beskyttede mapper:

 6. For at tilføje en ny bruger, skal du klikke på Add New User ikonet. Du bliver herefter videreført til siden med oprettelse af nye mappebrugere:

 7. Specificere brugernavn, password og bekræft password.

 8. Klik OK. Du vil herefter vende tilbage til Protected Directory Management siden. Den nye brugers optegnelse vil nu blive vist på listen over brugere.

 9. For at fjerne en eksisterende mappebruger, skal du vælge den bruger, som du ønsker at fjerne ved at afkrydse feltet ud for brugeren og klikke Remove Selected. Inden du kan slette brugeren, vil du blive bedt om at bekræfte sletningen.

 10. For at få adgang til en mappebrugers optegnelse for at redigere brugerens password, skal du klikke på brugernavnet på listen.

 11. Når du er færdig med alt i din nye beskyttede mappe, skal du klikke på OK for at gemme alle ændringer i systemet og for at returnere til Protected Directory siden.

BEMÆRK

En SSL beskyttet mappe kan blive oprettet, selvom SSL understøttelsen er fjernet på domænet, men denne beskyttede mappe vil være utilgængelig indtil, du har fået understøttet SSL.

Redigering af beskyttede mappers Properties

Du skal gøre følgende for at redigere beskyttede mappers Properties:

 1. På siden Beskyttede Mapper skal du klikke på titlen på den mappe, som du ønsker at redigere. Du vil herefter blive videreført til siden Beskyttede Mappers Administrationsside.

 2. For at redigere mappens Properties, skal du følge de ovenstående trin, som når du opretter en beskyttet mappe.

 3. Klik OK for at godkende alle ændringer i systemet og vende tilbage til Beskyttede Mappers side.

Sletning af en Beskyttet Mappe

For at fjerne en eller flere Beskyttede Mapper, skal du gøre følgende:

 1. Afkryds på listen de beskyttede mapper, der ønskes fjernet.

 2. Klik på Remove Selected. De beskyttede mappers sletningsside vil komme frem.

 3. Bekræft sletning og klik OK.

BEMÆRK

En sletning af en beskyttet mappe i Plesk sletter ikke mappen på serverne, den sletter kun selve beskyttelsen. Dette betyder, at man via Internettet nu kan komme i kontakt med mappen og dens indhold uden brug af Login og password.


Tilbage
 

 

 

© Jepponet Hosting 2004