Forside    Produkter    Support    Webmail    Kontakt   Supporttelefon: 91 560 600  

 

 
 

 

Administrering af Virtuelle Mapper

En virtuel mappe er et alias for en fysisk mappe på din servers Hard Drive, der befinder sig i domænets Home mappe. Fordi et alias oftest er kortere end den sti for den fysiske mappe, er det nemmere for brugeren at skrive. Brugen af aliaser er også mere sikre, idet brugerne ikke ved, hvor dine filer fysisk ligger på serveren og derfor kan de ikke bruge informationerne til at ændre dine filer. Aliaser gør det desuden nemmere for dig at flytte mapper på din side. I stedet for at ændre URL for mappen, kan du ændre kortlægningen mellem aliaset og den fysiske lokalitet for mappen.

For at administrere Virtuelle Mapper, skal du bruge Virtual Directories ikonet på Domænets Administrationsside.

Oprettelse af en Virtuel Mappe

For at oprette en Virtuel Mappe, skal du gøre følgende:

 1. Klik Add New Virtuel Directory.

 2. I Name feltet skal du skrive et navn for den Virtuelle Mappe. Dette er det navn, som brugerne vil skrive, derfor bør det være kort og let at skrive.

 3. I Patch feltet skal du skrive stien til den fysiske mappe, som den Virtuelle Mappe befinder sig i. Stien skal være sammenhængene med domænets Home mappe.

 4. Afkryds feltet Read for at tillade brugerne at læse eller downloade filer eller mapper og de tilhørende properties.

 5. Afkryds feltet Write for at tillade brugerne at oploade filer og de tilhørende properties til den tilføjede mappe på din server eller ændre indholdet i en fil med skriverettigheder. Skriveadgang er kun tilladt, når man bruger en browser, der er understøttet af PUT feature på HTTP 1.1 standard protokol.

 6. Vælg Script Source Access for at tillade brugerne at få adgang til kildekoder, hvis enten Read eller Write indstillingen er opsat. Kildekode inkluderer scripts i ASP Applications. 

 7. Vælg feltet Directory Browsing for at tillade brugerne at se en liste over hypertekst med filer og undermapper i denne Virtuelle Mappe. Idet Virtuelle Mapper ikke vises på listen over mapper, er brugeren nødt til at kende en Virtuel Mappes alias. Hvis mappe søgningen ikke er tilgængelig og brugeren ikke specificerer et filnavn, vil Web serveren skrive en "Access Forbidden" (ingen adgang) fejlmeddelelse i brugerens Web browser. 

 8. Execute Permissions (afviklingstilladelse) muligheden bestemmer, hvor mange afviklinger af niveauer, som sidens ressourcer kan tillade for programmet.

Sæt Permissions (tilladelsen) til None (ingen) for at begrænse adgangen til kun statiske filer såsom HTML eller Billedfiler.

Sæt Permissions (tilladelsen) til Scripts for kun at tillade scripts og ikke eksekverbar.

Sæt Permissions (tilladelsen) til Scripts og Eksekverbare, for at fjerne alle restriktioner, så man kan få adgang til alle filtyper og afviklinger.

 1. Klik OK.

Når en Virtuel Mappe er tilføjet, vil den blive vist på en liste sammen med Status Ikoner, der indikere type af tilladelse, der er opsat for mappen. Kolonnerne er:

 • R - Read Permissions (læsetilladelse),

 • W - Write Permissions (skrivetilladelse),

 • S - Script Source Access (adgang for script kiler),

 • B - Directory Browsing (mappesøgning).

For at opsætte eller ophæve en specifik tilladelse, skal du klikke på det ikon, der skal ændres. For at ændre stien til den fysiske mappe eller justere tilladelsen, skal du klikke på mappens navn eller sti.

For at slette en Virtuel Mappe, skal du afkrydse feltet ud for den mappe, der skal slettes og klikke på Remove Selected.

 

Tilbage
 

 

 

© Jepponet Hosting 2004